Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 104
1
2
3
4
5
6
7
Inainte
AnNrFisierData
2020 21 Hotararea nr. 21 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 10/07/2020
2020 20 Hotararea nr.20 privind participarea comunei Frumusica la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionasrii intgeligente a energiei. 10/07/2020
2020 8 Hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada 3 luni 20/05/2020
2020 9 Hotararea nr. 9 privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020 20/05/2020
2020 10 Hotarare privind acordarea unui mantat special reprezentantului UAT Frumusica in cadrul AGA al ADI Ecoproces Botosani 20/05/2020
2020 11 Hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si noilor indicatori tehnico economici ai lucrari Mdernizare drumuri comunale comuna Frumusica pe anul 2020 20/05/2020
2020 12 Hotararea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma incheieri contractului de achizitie publica, a investitiei "Modernizare/Reabilitare gradinita cu program normal nr.5, Radeni, comuna Frumusica" 20/05/2020
2020 13 Hotararea privind aprobarea devizului general de lucrari si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, a investitiei "Modernizare/Reabilitare gradinita cu program normal nr 4 Storesti, comuna Frumusica" 20/05/2020
2020 14 Privind aprobarea devizului general de lucrari si a indicatorilor tehnico-economici actualizati, a investitiei "Modernizare/Reabilitare gradinita cu program normal nr.1, Vladeni Deal, comuna Frumusica" 20/05/2020
2020 15 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a devizului general , a investitiei "Modernizare/Reabilitare scoala gimnaziala nr.1, Vladeni Deal, comuna Frumusica" 20/05/2020
1
2
3
4
5
6
7
Inainte