Hotărâri ale Consiliului Local
An Nr. Hotărâre Cuvinte
Afisari | 1-10 din total: 59
1
2
3
4
5
6
Inainte
AnNrFisierData
2019 16 Hotararea 16 cu privire la incetarea mandatului ce consilier local a defunctului Onofrei Georgel si Hot 17 cu validarea urmatorului supleant domnul Tican Dumitru 29/03/2019
2019 18 Hotararea 18, cu privire la desemnarea a trei reprezentanti in consiliul de administratie a scolii Vladeni Deal 29/03/2019
2019 20 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma incheieri contractului de achizitie publica, a investitiei "Modernizare/Reabilitare scoala gimnaziala nr.1, Vladeni Deal, comuna Frumusica" 29/03/2019
2019 21 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma incheieri contractului de achizitie publica, a investitiei "Modernizare/Reabilitare scoala gimnaziala nr.3, Radeni, comuna Frumusica" 29/03/2019
2019 22 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma incheieri contractului de achizitie publica, a investitiei "Modernizare/Reabilitare sgradinita cu program normal nr.1, Vladeni Deal, comuna Frumusica" 29/03/2019
2019 24 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in urma incheieri contractului de achizitie publica, a investitiei "Modernizare/Reabilitare gradinita cu program normal nr.5, Radeni, comuna Frumusica" 29/03/2019
2019 25 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati la Óncheierea contractului de achizitie publica a investitiei "Modernizare drumuri comunale comuna Frumusica" 29/03/2019
2019 19 Hotarare pt. imputernicire domnul Radeanu Constantin reprezentare in AGA a comunei Frumusica la sedintele S.C. Local servicii SRL Flamanzi 29/03/2019
2019 13 Hotararile 013 si 14 privind taxa SMID salubrizare 28/02/2019
2019 11 Hotarare cesionare parti sociale detinute de C.L. catre S.C. Local servicii Flamanzi 28/02/2019
1
2
3
4
5
6
Inainte