Frumuşica - Concursuri

Anunt privind rezultatul probei de interviu pentru compartimentele Buget Financiar Contabilitate , Achizitii Publice si Fonduri Europene .(sectiunea Avizier , anunturi )