Proiecte Uniunea Europeană
Afisari | 1-4 din total: 4
1

Aviz de principiu privind alimentarea cu gaze naturale Caminul cultural Frumusica mai mult..
Aviz de principiu privind alimentarea cu gaze naturale Primaria Frumusica mai mult..
Aviz de principiu privind alimentarea cu gaze naturale Gradinita Radeni mai mult..
Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, apel de proiecte nr. 3 Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate Titlul proiectului: “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” Cod proiect: POCU/140/4/2/114817 Data inceperii: 07 mai 2018 Durata proiect: 36 luni Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.229.190,58 lei din care valoarea contribuției partenerilor este de 264,958.16 lei.

1