Proiecte Uniunea Europeană
Afisari | 1-2 din total: 2
1

În luna octombrie Primãria Frumusica a finalizat lucrãrile de instalare de echipamente Wi-Fi de ultimã generație prin intermediul inițiativei WiFi4EU a Comisiei Europene – Finanțare obținutã prin Fonduri Europene în valoare de 15.000 Euro. Locuitorii Comunei Frumusica beneficiazã de WI-FI gratuit în urmãtoarele locații: Sediul Primãriei din Comuna Frumsuica. Caminul cultural din Frumusica. Scoala gimnaziala Storesti Scoala primara Sendreni Scoala gimnaziala Vladeni Deal Gradinita Vladeni Deal Scoala gimnaziala Radeni Gradinita Radeni
Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operaþional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritarã 4: Incluziunea socialã și combaterea sãrãciei Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economicã a comunitãților marginalizate, apel de proiecte nr. 3 Obiectivul specific 4.2: Reducerea numãrului de persoane aflate în risc de sãrãcie și excluziune socialã din comunitãțile marginalizate (non romã), prin implementarea de mãsuri integrate Titlul proiectului: “Mãsuri integrate de dezvoltare a comunitãții marginalizate din comuna Frumușica” Cod proiect: POCU/140/4/2/114817 Data inceperii: 07 mai 2018 Durata proiect: 36 luni Valoarea totalã eligibilã a proiectului este de 18.229.190,58 lei din care valoarea contribuției partenerilor este de 264,958.16 lei.

1