Proiecte Uniunea Europeană
Afisari | 1-2 din total: 2
1

În luna octombrie Primăria Frumusica a finalizat lucrările de instalare de echipamente Wi-Fi de ultimă generație prin intermediul inițiativei WiFi4EU a Comisiei Europene – Finanțare obținută prin Fonduri Europene în valoare de 15.000 Euro. Locuitorii Comunei Frumusica beneficiază de WI-FI gratuit în următoarele locații: Sediul Primăriei din Comuna Frumsuica. Caminul cultural din Frumusica. Scoala gimnaziala Storesti Scoala primara Sendreni Scoala gimnaziala Vladeni Deal Gradinita Vladeni Deal Scoala gimnaziala Radeni Gradinita Radeni
Proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, apel de proiecte nr. 3 Obiectivul specific 4.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate Titlul proiectului: “Măsuri integrate de dezvoltare a comunității marginalizate din comuna Frumușica” Cod proiect: POCU/140/4/2/114817 Data inceperii: 07 mai 2018 Durata proiect: 36 luni Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 18.229.190,58 lei din care valoarea contribuției partenerilor este de 264,958.16 lei.

1